Gelecek 3D yazıcılarda

3D yazıcı

Üç boyutlu (3D) yazıcılar sıradan insanları da üretici haline getirdi. Uzmanlar sektörün 2025’e gelindiğinde tüm dünyada 600 milyar dolarlık bir büyüklüğe erişeceğini ileri sürüyor. Yeni bir endüstri devriminden söz edenler artıyor.

“Artık herkes istediği ürünü evinde tasarlayıp yeniden bizzat kendisi basmak suretiyle yeni bir endüstri devriminin temelini atacak. Dünya üzerinde mal ve hizmet akımlarının istikameti değişecek. İmalat ve tüketim konusunda kaideler kökünden değişecek”. Bu satırlar üç boyutlu (3D) yazıcılar mevzubahis olduğunda bilhassa AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’nin önde gelen gazete ve mecmualarında sık sık dile kazançlıyor. Araştırma kuruluşları da benzer görüşte. Buna göre 2025’e gelindiğinde 3D yazıcılarının oluşturacağı ekonomik büyüklüğün 600 milyar dolara erişeceği bekleniyor. Peki bu heyecanın temelinde tam olarak ne var? 1970’li senelerin ortalarından beri var olan 3D yazıcıların nasıl oldu da yıldızı şimdi ansızın parlayı verdi? Bu gelişmenin başında alet ücretlerinin hızla düşmüş olması gösteriliyor. Ayrı olarak çok daha büyük ürünlerin üretilebilmesi de ek bir avantaj. Diğer yandan uçak, otomotiv ve hem de sıhhat kuruluşlarının dahi bu teknolojiyi kullanmaya başlaması ise güven artışının bir işareti. 3D yazıcılar yardımıyla yalnızca fabrikalarda yapılan imalat artık oturma odalarına kadar inecek. Ayrı olarak şirketler yedek parça üretmek yerine internete üç boyutlu krokiler koyarak meselesi çözecek. Bunların sanayi devrimi için yeterli olup olmayacağını ise vakit gösterecek.

Related posts

Leave a Comment