Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Ve Cezası 

Resmi evrakta sahtecilik suçu ve cezası kamu güvenine karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmektedir. TCK 204.madde ile düzenlenen içerik üç farklı şekilde işlenebilmektedir. Bunlar,
⦁ Sahte resmi belge üretilmesi,
⦁ Gerçek resmi belgelerin başkalarını aldatmak amacıyla değiştirilmesi,
⦁ Sahte resmi belgenin kullanılması kapsamında değerlendirilen suçlarda mağduriyet daima devlette olarak görülmektedir.

İşlenen suçun mağdurları maddi ve manevi zararlarından dolayı şikâyetçi olarak yargılamaya katılma hakkına sahiptir. Bu suçlara ait şikâyet sürecinin suçun fiilen işlenmesinden itibaren 6 aydır. Ancak bu durumun şikâyete tabi olmaması etkin bir soruşturmanın başlaması için süresiz olarak geçerlilik arz etmektedir. Bu suçun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olarak gerçekleşmektedir. Kamu görevlilerinin ise görevinden ötürü işine kötüye kullanmasından kaynaklı durumlarda ise 3 yıldan 8 yıla kadar ceza verilebilir.

Resmi evrakta sahtecilik suçu paraya çevrilir mi? evet, cezanın paraya çevrilmesi söz konusudur. Hukuk alanında verilen cezaların örneklerinin araştırılması ve uygulanması her alanda kullanılmaktadır. Belli durumlarda nitelikli dolandırıcılık suçu ile de karışan ve birlikte görülen davalar ile kamu güvenine karşı işlenen suçlar aynı kategoriye alınmaktadır. Sahte olduğu ispatlanıncaya kadar geçerlilik gören belgelerde suçun daha ağır bir ceza ile sonuçlanması mümkündür. Belgeyi düzenleyen kişinin niteliğine göre değişen cezalar suçun içeriğine ve mağduriyetlerin ciddiyetine göre değişiklik göstermektedir. Bu davalar ceza avukatlarının alanlarına girmektedir.

Resmi evrakta sahtecilik suçu ile ilgili Yargıtay kararları her aşamada dikkate alınır ve diğer konularda da örnek teşkil edebilir. Sahte bir belgenin kullanılması ile oluşan suçlar, herkes tarafından işlenebilecek genel suçlar kapsamında değerlendirmeye alınmaktadır. Kamu güvenliğinin bozulmasına neden olabilecek sonuçlar doğuracağı için durum kamunun mağdur olmasına neden olmaktadır. Genelin dışında özel mağduriyetler de davanın içinde özel bir yer tutmaktadır.

Related posts

Leave a Comment