Teknoloji

Geçmiş zamana baktığımızda teknoloji anlamında pratik bir yaşam söz konusu olmamıştır. Fakat ilerleyen çağlarda insanların hızla yeni bir şeyler üretmesinde hem kolaylık sağlamışlar hem de zamandan tasarruf ettik. Bu anlamdan dolayı her gün yeni teknoloji ürünleri çıkarak adeta insanlık adına yeni hizmetler üretilmeye devam edilmektedir. Bilimde, sağlıkta, eğitimde ve evrende farklı tasarımların oluşması bizleri merak içinde bırakmaktadır. Eğlence bakımında apayrı bir yeri olan teknoloji çocukların ilgisini çektiği kadar gençlerin ve yaşını almış kişilerinde ilgilerini merakla izlenim bırakmaktadırlar.

Temel olarak araç ve gereçlerin en iyi yönetildiği teknoloji ülkelerinde artık insan gücü yerine makineler almaktadır. Bilimin temel oturtulması 19. Yüzyılda başlamış bir olgu olarak görülmektedir. Daha sonra sanayi alanında yeni bilim adamları ve kimya mühendisleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Elektrik ampulü icadı ile başlayan teknoloji giderek yaygınlaşmış ve telefonunun icadına kadar hızlı bir yol almaya devam etmiştir. Yeni çıkan bilgisayar mühendisliği, yazılım uzmanlığı, e-ticaret ve web tasarım gibi işler hep ilerleme gösteren teknoloji ürünlerinin bir parçası haline gelmiştir. Askeri alanlarda kendisini gösteren yeni uçaklar, tanklar, bombalar, füze karıştırıcı makinelerde hızlı üretilmeye başlamış ve artık vatan savunması için kullanılmada beklemektedir. Bu anlam bakımından izlediğimizde teknoloji olmayan bir ülkede adeta artık yaşanılmaz bir hal gelmiştir. Bir gün dahi internetin olmayışı veya elektriklerin kesilmesi tüm dünyadan iletişim kopukluklarına ve milyon dolar zararlara yol açmaktadır.

 

 

 

 

 

Related posts

Leave a Comment