Künye

Sahibi: Necdet Özdemir

Haber Yedi24 Ltd. Şti Adına

Genel Yayın Yönetmeni: Fatma Özlem    Acar
 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: İlkim    Ateşcan

Görsel Tasarım Editörü: Uğur Ali    Aysal

Reklam Yayın Müdürü: Fatma Özlem    Acar

Hukuk Danışmanı: Avukat Coşkun    Baran

Haber Editörü: Altan    Boy, Betül    Bozyer

Telefon : 0 850 7991052

E-posta : info@haberyedi24.com